Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

20 nye spændende parcelhusgrunde til salg i Morsbøl Søpark, Grindsted.

Der er fortsat en positiv udvikling af grundsalget i Billund Kommune, og vi er nu klar med endnu 20 byggemodnede grunde i Grindsted på Morsbøl Søvej tæt på naturen og Engsøen.

Hvor ligger grundene?

De 20 parcelhusgrunde ligger syd for den seneste boliglomme på Morsbøl Søvej i naturskønne omgivelser og tæt på Engsøen. Der er tale om den sidste af tre boliglommer i lokalplan 140. 

Find oplysninger om størrelse og priser på grundene her

Hvordan foregår grundsalget?

Grundene udbydes i perioden 15. november 2018 - 14. december 2018, hvor det er muligt at indsende et tilbud. 

En husstand kan alene købe én parcelhusgrund. En husstand omfatter alle personer og virksomheder tilknyttet husstanden.

Billund Kommune åbner og registrerer alle indkomne købstilbud. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen eller afgive modbud.

Købstilbud under den fastsatte mindstepris kommer ikke i betragtning. Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at give et højere købstilbud end den fastsatte mindstepris. Buddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud.

Vinder budgiveren udbuddet for mere end én grund ved afgivelse af bud på 1., 2. og 3. prioritet, er det grunden med højeste prioritet, der tilfalder budgiver.

Grunde, der ikke er solgt i udbudsrunden, sælges til mindsteprisen. Salget heraf sker efter "først-til-mølle"-princippet.

Ønsker du at købe en af grundene i forbindelse med udbuddet, skal du udfylde en tilbudsblanket og den tilhørende fortrydelsesblanket og indsende disse pr. mail til kommunen@billund.dk senest den 14. december 2018 kl. 12.00. Alternativt kan buddene afleveres i en lukket kuvert til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Mrk. ”købstilbud – Morsbøl Søvej”. Tilbudsblanketten m.m. kan findes på www.billund.dk/grundsalg

Find tilbudsblanket med mere her

 Har du spørgsmål vedrørende køb af grundene er du velkommen til at kontakte Lena Andersen på tlf. 7972 7215.