Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Planstrategi 2019 for Billund Kommune

Byrådet har den 21. maj 2019 vedtaget Planstrategi 2019 for Billund Kommune. Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre en delvis revision af Kommuneplan 2017-2029.

Planstrategien er byrådets strategi for udviklingen af Billund Kommune. Det lovmæssige grundlag er Planloven, som pålægger byrådet at offentliggøre en planstrategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Planstrategien består af en lokal del for Billund Kommune og en fælles del for Trekantområdet.

1. Lokal del for Billund Kommune: Fremtidens Legeplads

Her lægges op til, at det lokale spiller sammen med det det regionale, det nationale og det globale. Leg, læring og kreativitet er en del af kommunens DNA og gennemsyrer målsætningen og de initiativer, som udspringer heraf. Strategien folder sig ud i 3 spor:

Stærke byer … her er godt at leve

I by og på land skal der være fokus på de styrker og kendetegn, som gør det attraktivt at bo og drive virksomhed lige netop her.

Rettidig velfærd … mulighed for et godt liv hele livet

De gode vilkår skal fastholdes og give borgerne mulighed for at træffe egne beslutninger i alle livets faser.

Vokseværk … sammen bygger vi fremtiden

Der er ikke langt fra tanke til handling her i en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Dette ambitionsniveau skal fastholdes parallelt med, at de gode rammer for erhvervslivets udvikling skal videreudvikles.

Fremtidens Legeplads kan læses her

2. Fælles del for Trekantområdet: Vækst og attraktivitet i Trekantområdet

Strategien for Trekantområdet beskriver, hvordan Trekantområdet som funktionel byregion over de næste par år kan arbejde med Trekantområdets styrkepositioner og udviklingspotentialer. Der ud over beskriver strategien samarbejdet mellem de 7 kommuner fremadrettet omkring interessevaretagelse, strategiske initiativer, branding og synlighed.

Vækst og attraktivitet i Trekantområdet kan læses her

Revision af Kommuneplan 2017-2029

Revisionen af Billund Kommunes lokale del af kommuneplanen har især fokus på at vurdere forholdet mellem byerne samt de enkelte byers styrke og særlige kvaliteter, vurdere turismens betydning og virkning for by- og landområderne samt vurdere det langsigtede udviklingsperspektiv for Billund by.

Revisionen af den fælles kommuneplan for Trekantområdet har især fokus på følgende temaer: Grøn omstilling, turisme, oversvømmelse og erosion, produktionsvirksomheder og evt. konsekvenszoner, potentiel natur og strategisk planlægning for landsbyer.

Offentlig høring

Planstrategien er i offentlig høring fra den 28. maj til den 6. august 2019. 

Alle har mulighed for at fremsætte ideer, forslag og kommentarer til den fremlagte strategi. Disse skal sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail: kommuneplan@billund.dk, senest den 6. august 2019, mærket "Planstrategi". Afsenders navn, adresse og evt. e-mail skal anføres.

Herefter tager byrådet stilling til, om der skal fortages ændringer i Planstrategien.

Planstrategien kan læses her

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garanteret for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på DPO@billund.dk. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.