Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 21. May 2019

  Tilladelse til etablering af tre gydebanker i Ballebæk

  Billund Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til etablering af tre gydebanker i Ballebæk samt fjernelse af en gammel ålekiste og etablering af et spang. 

  Afgørelse
  Bilag 1: Længdeprofiler
  Bilag 2: §3-arealer
  Bilag 3: VVM-screening af projektet
  Bilag 4: Høringssvar

  Klagefrist: 18. juni 2019

   

 • 21. May 2019

  Dispensation til græsning og rydning – Lundgårdvej 16 og Bemsigvej 29

  Billund Kommune har meddelt dispensation til græsning og rydning af § 3 beskyttet mose og eng på Lundgårdvej 16 og Bemsigvej 29.

  Afgørelse

  Klagefrist: 18. juni 2019

   

 • 21. May 2019

  Dispensation til rydning af træer og terrænregulering i beskyttet sø ved Grenevej 13

  Billund Kommune har meddelt dispensation til rydning og terrænregulering i sø omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 ved Grenevej 13, 7190 Billund.

  Afgørelse
  Kortbilag

  Klagefrist: 18. juni 2019

 • 7. May 2019

  Tilladelse til reparation af bro ved privat vandløb med udløb i Plougslund Bæk samt udjævning af vejmidte på privat vej - Plougslund Mose

  Billund Kommune sender hermed tilladelse til reparation af bro ved privat vandløb med udløb i Plougslund Bæk samt udjævning af vejmidte på privat vej i Plougslund Mose, 7190 Billund.

  Tilladelse

  Klagefrist: 4. juni 2019

 • 30. April 2019

  Tilladelse til brinksikring af Grindsted Å omkring st. 13.600 m og st. 13.300 m - Morsbøl Skolevej 7

  Billund Kommune sender hermed tilladelse til brinksikring af Grindsted Å omkring st. 13.600 m og st. 13.300 m på adressen Morsbøl Skolevej 7, 7200 Grindsted.

  Tilladelse

  Klagefrist: 28. maj 2019

 • 8. April 2019

  Dispensation til rydning af træer på hedeareal - Herningvej 48

  Billund Kommune har meddelt dispensation til rydning af træer på hedeareal på adressen Herningvej 48, 7260 Sdr. Omme.

  Afgørelse

  Kort 1

  Klagefrist: 6. maj 2019

 • 20. March 2019

  Høring af tilladelse til brinksikring af Grindsted Å omkring st. 13.600 m og st. 13.300 m - Morsbøl Skolevej 7

  Billund Kommune sender hermed høring af tilladelse til brinksikring af Grindsted Å omkring st. 13.600 m og st. 13.300 m på adressen Morsbøl Skolevej 7, 7200 Grindsted.

  Høring

  Høringsfrist: 17. april 2019

 • 19. March 2019

  Høring af tilladelse til etablering af tre gydebanker i Ballebæk samt fjernelse af en gammel ålekiste og etablering af et spang - Mølgårdvej 10 og Tingvejen 303

  Billund Kommune sender hermed høring af tilladelse til etablering af tre gydebanker i Ballebæk samt fjernelse af en gammel ålekiste og etablering af et spang på adressen Mølgårdvej 10 og Tingvejen 303

  Høring

  Bilag 1

  Bilag 2

  Bilag 3

  Høringsfrist: 14. maj 2019

 • 12. March 2019

  Tilladelse til etablering af ny gangbro over Ansager Å st. 2.425 m - Refshøjvej 7

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af ny gangbro over Ansager Å st. 2.425 m på adressen Refshøjvej 7, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Klagefrist: 9. april 2019

 • 25. February 2019

  Dispensation til afbrænding i naturbeskyttede områder – Billundvej 46 og Koldingvej 11

  Billund Kommune har meddelt dispensation til afbrænding på naturbeskyttede områder i Gyttegård plantage på matr. nr. 4am og 4a Trøllund By, Hejnsvig og 1b Løvlund Gde., Grene.

  Afgørelse

  Klagefrist: 25. marts 2019