Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 12. October 2018

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til tørveskrælning samt etablering af holme til myretuer - Billundvej 46

  Billund Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til tørveskrælning samt etablering af holme til myretuer på adressen Billundvej 46, 7150 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. november 2018

 • 8. October 2018

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til tørveskrab - Fiskerivej 1

  Billund Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til tørveskrab på adressen Fiskerivej 1, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 5. november 2018

 • 26. September 2018

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fjernelse af gul kæmpekalla - Simmelbrovej 49

  Billund Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fjernelse af gul kæmpekalla på adressen Simmelbrovej 49, 7260 Sdr. Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 24. oktober 2018

 • 26. September 2018

  Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til plantning af skov - Hovborgvej 23

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til plantning af skov på adressen Hovborgvej 23, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist: 24. oktober 2018

 • 19. September 2018

  Tilladelse til udskiftning af cykel- og gangbro over Billund Bæk - mellem Møllevænget og Mølleparken

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til udskiftning af cykel- og gangbro over Billund Bæk mellem Møllevænget og Mølleparken 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 17. oktober 2018

 • 18. September 2018

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til græsning med dådyr på eng - Ribe Landevej 10

  Billund Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til græsning med dådyr på eng på adressen Ribe Landevej 10, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist: 19. oktober 2018

 • 6. September 2018

  Høring af tilladelse til fjernelse af stemmeværk og etablering af en gydebanke i Simmelbæk

  Billund Kommune fremsætter hermed høring af ”Tilladelse til fjernelse af et gammelt stemmeværk og etablering af en gydebanke i Simmelbæk omkring st. 6030 m” i offentlig høring fra den 6. september 2018 til den 1. november 2018.

  Tilladelse
  VVM-skema

  Høringsfrist: 1. november 2018

 • 4. September 2018

  Dispensation samt afslag på oprensning af søer - Østermosevej 3b

  Billund Kommune giver dispensation til oprensning af 2 søer samt afslag på oprensning af 1 sø. Matriklen er tilknyttet ejendommen Østermosevej 3b, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse
  Kortbilag 1
  Kortbilag 2
  Kortbilag 3

  Klagefrist: 2. oktober 2018

 • 28. August 2018

  Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje - Refshøjvej 79

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning af halvtag på maskinhus på Refshøjvej 79, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 25. september 2018

 • 28. August 2018

  Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 – Nollundvej 170

  Billund Kommune har meddelt dispensation til oprensning, rydning og uddybning af 3 søer på Nollundvej 170, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Klagefrist: 18. september 2018