Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 21. May 2019

  Tilladelse til foderlade – Dyvelsrækkevej 21

  Billund Kommune har truffet afgørelse om, at der kan etableres en foderlade på Dyvelsrækkevej 21, 7200 Grindsted.

  Afgørelsen

  Klagefrist: 18. juni 2019

 • 9. April 2019

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 5

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 2. maj 2019

 • 9. April 2019

  Tilladelse til grundvandssænkning og udledning – G.A. Centervej 8

  Billund Kommune har givet tilladelse til grundvandssænkning og udledning af grundvand på ejendommen G.A. Centervej 8, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 7. maj 2019

 • 9. April 2019

  Miljøgodkendelse – Lundhedevej 28

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til svineproduktionen Lundhedevej 28, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 8. maj 2019

 • 9. April 2019

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Skovly 9

  Billund kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen Skovly 9, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 7. maj 2019

 • 8. April 2019

  Miljøgodkendelse – Ølgodvej 63

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til svineproduktionen Ølgodvej 63, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 6. maj 2019

 • 4. April 2019

  Afgørelse om ikke VVM-pligt for adgangsvej til parkeringshus på Højmarksvej - ændret udkørsel til Nordmarksvej

  Billund Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for adgangsvej til parkeringshus på Højmarksvej. Projektet omhandler ændret udkørsel til Nordmarksvej.

  Afgørelse

  Klagefrist: 2. maj 2019

 • 4. April 2019

  Miljøgodkendelse, VVM-screening og nedsivningstilladelse – Skovgårdsvej 1

  Billund Kommune har meddelt Miljøgodkendelse, VVM-screening og nedsivningstilladelse til virksomhed for oplag og sortering af ikke-farligt byggeaffald samt midlertidig oplag af farligt affald fra nedrivningsvirksomhed. Derudover lejlighedsvis knusning af beton, tegl og asfalt, Skovgårdsvej 1, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 2. maj 2019

 • 29. March 2019

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Odinsvej 25

  Billund kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen Odinsvej 25, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 26. april 2019

 • 13. March 2019

  Miljøvurderingsrapport/VVM og VVM-tilladelse for en oplevelsespark ved Havremarken

  I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Billund Kommune har vurderet, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet og har derfor foretaget miljøvurdering af lokalplanen. På baggrund af miljørapporten er det Billund Kommunes vurdering, at konkrete projekter ikke vil være i modstrid med miljøhensyn og målsætninger i området ved overholdelse af de opstillede forudsætninger og bestemmelser i lokalplanen.

  Miljøvurderingen har været i offentlig høring samtidig som lokalplanforslaget.

  Miljøvurderingen kan findes her.

  VVM-tilladelsen kan findes her.

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 11. april 2019