Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Udbud og indkøb

Alle Billund Kommunes udbud offentliggøres på TED-databasen samt udbud.dk. Billund Kommune er medlem af indkøbsfællesskabet, Sydjysk Kommuneindkøb.

 • Aktuelle udbud og annonceringer

  • 6. April 2017

   Udbud på udførelse af ”Børnenes Univers Grindsted Syd” - BUGS

   Hermed annonceres udbud af byggearbejder i offentlig licitation i fagentrepriser vedrørende udførelse af 1640 m2 integreret daginstitution inkl. udearealer for Billund Kommune.

   Tilbud afgives i offentlig licitation i fagentreprise med tildelingskriteriet ”Det laveste bud”, iht. ”Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren”, Lov nr. 338 af 18.05.2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af 6. juni 2007, nu lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7.12.2007.

   Fagentrepriser gældende arbejder vedr.:
   A. Anlægsentreprisen
   B. Murerentreprisen
   C. Tømrerentreprisen
   D. Malerentreprisen
   E. VVS-entreprisen
   F. Smedeentreprisen
   G. Ventilationsentreprisen
   H. EL-entreprisen inkl. ABA og ABDL
   I. Storkøkkenentreprisen

   Udbudsmaterialet kan downloades fra https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cyssiwbxtx i mappen ”Tilbud” fra mandag den 22. maj 2017, kl. 12.00.

   Licitationen udføres samme sted ved upload af tilbud senest den 14. juni 2017, kl. 12.00.
   Der forventes indgået accept i uge 26 2017.
   Byggestart 1. august 2017 og aflevering af byggeriet er fastlagt til senest fredag, den 1. juni 2018.

   Bygherre:
   Billund Kommune
   Jorden Rundt 1
   7200 Grindsted
   Att.: Projektleder Mona Frederiksen
   mfr@billund.dk

   Totalrådgiver:
   Rambøll Arkitektur
   Olof Palmes Allé 22
   8200 Århus N
   Att.: Byggeleder Peter Lund
   plu@ramboll.dk

  • 7. June 2017

   Udbud af danskuddannelser til voksne udlændinge

   Billund Kommune sender danskuddannelser til voksne udlændinge med kontraktstart den 1. januar 2018 i udbud.

   Opgaven omfatter varetagelsen af Billund Kommunes lovmæssige forpligtigelse til at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge, i henhold til BEK nr. 981 af 28.juni 2016, med tilhørende bilag og indarbejdet lovhjemmel. Billund Kommune har p.t. ansvaret for 136 borgere. Endvidere deltager en række kursister i danskundervisning på frivillig basis. I øjeblikket er 118 tilmeldt under Integrationsloven på Danskuddannelsen.

   Fordeling er 47 DU1, 66 DU2 og 5 DU3. Af hensyn til integration og arbejdspraktikker, ønsker Billund Kommune at der fleksibelt afvikles dagundervisning minimum 5 timer på alle hverdage. Den enkelte kursist vil typisk gå i skole i 3 af dagene.

   Tilbudsfrist: 6. juni 2017 kl. 23.59.

   Udbuddet afvikles på udbudsportalen Mercell.

   Du tilmelder dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: "Meld din interesse".

   Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

   Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbuds dokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dig tilbud.

  • 20. June 2017

   Om- og tilbygning af Plejecenteret Omme Centret i Sdr. Omme, beliggende Rahbæksparken 18

   På vegne af bygherre, Billund Kommune, udbydes ovennævnte projekt i offentlig licitation i hovedentreprise.

   Hovedentreprise:
   Byggeriet udbydes i hovedentreprise med nævnte opdelte delarbejder:

   Hovedentreprisen:

   01. Murerarbejder inkl. jord, kloak, beton, murer
   02. Tømrerarbejder inkl. komplettering
   03. Gulvarbejder
   04. Malerarbejder
   05. VVS-arbejder
   06. Ventilationsarbejder
   07. El-arbejder

   Udbud:
   Arbejdet udbydes i hovedentreprise i henhold til AB92, og til fast tid og pris.
   Projektet er underlagt gældende regler om kvalitetssikring, drift- og vedligehold, 5-års entreprise- og leverandørsansvar samt lov om gæld til det offentlige.
   Projektets gennemførelse er afhængig af bygherrens godkendelse af licitationsresultatet samt myndighedernes godkendelse af projektet.

   Omfang:
   Byggesagen omfatter, i hovedtræk, følgende:

   - Ombygning og renovering af 4 boliger der ombygges til 2 boliger
   - Ombygning og renovering af kontor og administrationsafsnit
   - Tilbygning på ca. 50 m2 til anvendelse af træningsrum
   - 2 stk. nye mindre tilbygninger til anvendelse af depotrum
   - Renovering af mindre fælleskøkken
   - Div. øvrige småombygninger
   - Udvendige belægningsarbejder ved område for affaldscontainere
   - Byggepladsarbejder
   - Aflevering af kvalitetssikring samt drifts- og vedligeholdelsesdokumentation, skal ske via iBinder.

   Tidsplan:
   Udbudsperiode: onsdag uge 22 – tirsdag uge 25, 2017
   Licitation: tirsdag den 20. juni 2017 som digitalt opload via iBinder.
   Byggestart: forventeligt med opstartsmøde den 4. september 2017
   Aflevering: forventeligt ultimo maj 2018

   Udbudsmaterialet:
   Udbudsmaterialet kan downloades via iBinder fra onsdag den 31. maj 2017.
   Tilmelding sker direkte i iBinder ved følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=whiniytdfp
   Alternativt kan der rettes henvendelse til Drias Rådgivende Ingeniører A/S.
   Anmodningen skal ske senest mandag den 29. maj 2017.
   Adgangen til udbudsmaterialet på iBinder vil blive fremsendt på den mailadresse der oplyses.
   Der gøres opmærksom på at al korrespondance, herunder entreprenørens opload af tilbud foregår via digitale mapper på iBinder

   Licitation:
   Licitation: tirsdag den 20. juni 2017 som digitalt opload via iBinder.
   Tid for licitation, besigtigelse m.v. vil i øvrigt også fremgå af udbudsbrevet
   Tildelingskriteriet er laveste pris.

   På bygherrens vegne:

   Totalrådgiver:
   Drias Rådgivende Ingeniører A/S
   Ølholm Bygade 57
   7160 Tørring
   Heinrich Edvardsen
   Hed@drias.dk  

  • 23. May 2017

   Museums-bygninger i Grindsted udbudes til salg

   Billund Kommune udbyder nu bygningerne Borgergade 25-27 i Grindsted til salg. De markante bygninger i centrum af Grindsted bruges i dag som administration for Billund Museum.