Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk statsborgerskab

Her kan du læse meget mere om Grundlovsceremonien i Billund Kommune.

Hvad er en Grundlovsceremoni?

Grundlovsceremonien er en højtidelig ceremoni, der markerer, at du nu bliver dansk statsborger.

Dansk statsborgerskab betinges af deltagelse i en grundlovsceremoni.

Loven betyder, at Byrådet skal give mulighed for, at du som ansøger kan tilmelde dig en Grundlovsceremoni.


Bemærk:

 • Selve tildelingen af statsborgerskab og den forudgående ansøgningsproces varetages af Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efter, lovforslag om "indfødsrets meddelelse" vedtaget af Folketinget, sende et orienteringsbrev vedrørende ceremonien, til de ansøgere, der er optaget på det pågældende lovforslag.
 • Når den lov om "indfødsrets meddelelse", du er optaget på, er vedtaget, vil du modtage et brev med information om grundlovsceremonien.
 • Du skal deltage i Grundlovsceremonien senest 2 år efter lovforslaget om indfødsrets (statsborgerskab) meddelelse
 • Hvis du ikke overholder fristen på 2 år, men fortsat ønsker at få dansk statsborgerskab, skal du indgive en ny ansøgning om dansk statsborgerskab og opfylde de regler, der gælder på dette tidspunkt. 
 • En repræsentant fra kommunen vil overrække dig dit danske statsborgerretsbevis i forbindelse med Grundlovsceremonien.
 • Du skal deltage i Grundlovsceremonien i den kommune, hvor du bor.

Hvem deltager ved en Grundlovsceremoni

 • Ansøgere som har modtaget orienteringsbrev vedrørende Grundlovsceremoni fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Repræsentanter fra Byrådet samt en administrativ medarbejder.
 • Din nærmeste familie må godt komme med og overvære din Grundlovsceremoni, hvis du ønsker det, og hvis de er tilmeldt. 
 • Grundlovsceremonien,  er kun for borgere med bopæl i Billund kommune, og Billund kommunes borgere må kun deltage i Grundlovsceremoni i Billund kommune.

Hvad kommer der til at ske ved en Grundlovsceremonien?

 • Før ceremonien skal en af repræsentanten sikre sig din identitet ved fremvisning af fotolegitimation.
 • Til en Grundlovsceremoni skal du skrive under på en erklæring om, at du vil overholde grundloven m.v. 
 • Når du underskriver erklæringen, vil der være en repræsentant som ser på, mens du laver din underskrift.
 • Du skal udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunalbestyrelsen.
 • En repræsentant fra kommunen vil overrække dig dit danske statsborgerretsbevis. 

Husk du skal udfylde og sende "Tro og love erklæring"  10 dage  Grundlovsceremonien

Du skal huske at indsende erklæringen før du deltager i grundlovsceremoni, ellers vil du vil du ikke kunne deltage i grundlovsceremonien.

 • Når den lov om indfødsrets meddelelse, du er optaget på, er vedtaget, vil du modtage et brev med information om grundlovsceremonien.
 • Brevet vil blive sendt til din Digitale Postkasse kort tid efter lovens vedtagelse.
 • I brevet finder du blandt andet en "Tro og love erklæring om strafbare forhold begået her i landet og i udlandet".
 • Navnet på "Tro og love erklæringen er: "Udlændinge- og Integrationsministeriets oplysningsskema om eventuelle strafbare forhold begået her i landet eller udlandet". Det er den du skal udfylde og sende. 
 • I erklæringen finder du de oplysninger du skal bruge for at sende denne til Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Det er en betingelse for din deltagelse i en grundlovsceremoni, at du udfylder og underskriver erklæringen og sender den til Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Hvis Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni, vil du ikke kunne deltage i grundlovsceremonien, men i stedet blive henvist til at deltage i en senere ceremoni.

Får jeg ceremonierklæringen udleveret til grundlovsceremonien?

 • Når den lov om indfødsrets meddelelse, du er optaget på, er vedtaget, vil du modtage et brev med information om grundlovsceremonien.
 • Brevet vil blive sendt til din Digitale Postkasse kort tid efter lovens vedtagelse.
 • I brevet er blandt andet en ceremonierklæring. Husk at medbring denne erklæring til Grundlovsceremonien.
 • Hvis du har glemt at medbringe erklæringen, kan du få en ny erklæring udleveret til Grundlovsceremonien.

 

Hvor kan jeg læse mere om "Lovforslag om indfødsret" 

 • Tildeling af statsborgerskab kan kun ske ved lov. Det står i grundloven.
 • Derfor vedtager Folketinget 2 gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere – også kaldet indfødsret.
 • Lovforslaget bliver normalt fremsat i april og i oktober, hvorefter det behandles i Folketinget.
 • Du kan læse mere om Lovforslag om indfødsret (statsborgerskab) her. Det er også her du kan søge i de navne som er på listen over folk som har fået statsborgerskab.

 

Hvilken legitimation er gyldig ved en Grundlovsceremoni?

 • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
 • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS medlemsland eller i Schweiz.
 • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.
 • Tilladelse udstedt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Hvornår er næste Grundlovsceremoni?

Grundlovsceremonien er kun for borgere med bopæl i Billund kommune, og Billund kommunes borgere må kun deltage i Grundlovsceremoni i Billund kommune.

 • Vi forventer ekstra mange ansøgere. Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er godkendt, når du modtager en bekræftelse på, at du kan deltage.
 • Bemærk, der kan forekomme ændring af dato, samt tidspunkt for ceremonierne.

 

Hvor afholdes Grundlovsceremonien?

 • Billund Kommune, Rådhuset i byrådssalen, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.
 • Den næste Grundlovsceremoni i Billund Kommune afholdes i foråret 2023, og datoen vil fremgå her på siden når den bliver oplyst.
 • Når datoen er fastsat, åbnes der for tilmelding en måned før ceremonien. 

Hvordan tilmelder jeg mig Grundlovsceremonien?

Husk: At tilmelde din nærmeste familie sammen med dig, hvis du ønsker de skal overvære din Grundlovsceremoni. 

Når datoen er fastsat, kan du en måned før Grundlovsceremonien tilmelde dig den her.  Pt. er det ikke muligt at tilmelde dig Grundlovsceremonien.

Grundlovsceremonien er kun for borgere med bopæl i Billund kommune, og Billund kommunes borgere må kun deltage i Grundlovsceremoni i Billund kommune. 

Må jeg tage familie og venner med til grundlovsceremonien og koster det noget at deltage?

 • Din nærmeste familie må godt komme med og overvære din Grundlovsceremoni, hvis du ønsker det, og hvis de er tilmeldt.
 • Det er gratis at deltage. 

 


Billund Kommunes Byrådssal
Billund Kommunes Byrådssal