Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Familieydelser

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om. Børne- og ungeydelse, børnetilskud, børnebidrag med mere.

Når du har børn under 18 år, kan du få forskellige familieydelser. Det kommer an på din situation, hvilke ydelser du kan få. 

Udbetaling Danmark udbetaler familieydelser

Hvis du har spørgsmål eller vil oplyse om ændringer, er det derfor Udbetaling Danmark, du skal kontakte.

Har du brug for hjælp til en selvbetjeningsløsning eller blanket?

Vi giver generel vejledning i brug af selvbetjeningsløsninger og blanketter
Det er muligt at skanne dokumenter på Magion Biblioteket og Billund Bibliotek.

 


Lommeregner

Oplys om du stadig er enlig forsørger

Når du modtager børnetilskud som enlig, kontakter Udbetaling Danmark dig én gang om året, fordi du skal oplyse, om du stadig er enlig. Du har fået et brev, hvis du skal give besked.

Du skal give besked senest den 6. september 2021. Svarfristen ligger lidt tidligere i år, end den plejer, men du har stadig samme tid til at svare.

Hvis du skylder penge for daginstitution til kommunen

Hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til kommunen, kan Gældsstyrelsen modregne det, du skylder, i din børne- og ungeydelse.

Hvis Gældsstyrelsen modregner din gæld i din børne- og ungeydelse, vil du modtage et brev fra Gældsstyrelsen. Her orienterer de dig om, at din udbetaling er mindre, fordi de har trukket din gæld til kommunen fra. Du vil i brevet også kunne se det beløb, du får udbetalt, og hvor meget Gældsstyrelsen har trukket fra i din udbetaling.

Hvis du har spørgsmål eller er uenig i det modregnede beløb, skal du kontakte kommunen, fordi det er kommunen, der har truffet afgørelse om opkrævning og modregning af din gæld for daginstitution.

Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen bliver automatisk udbetalt til moren, når I får et barn, indtil barnet fylder 18 år.

Børnetilskud

Som mor eller far kan du måske få børnetilskud. Det kan fx være, hvis du er enlig forsørger, er under uddannelse eller får tvillinger. Læs mere om de forskellige typer børnetilskud:

Bidrag i børnefamilier

Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Hvis I ikke bor sammen, kan det være, at den ene af jer skal betale et bidrag til den anden.

Hvis din situation ændrer sig

Når du modtager familieydelser, og din situation ændrer sig, har du pligt til at oplyse det til Udbetaling Danmark med det samme.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af familieydelser.

Har du spørgsmål om familieydelser, er der hjælp at hente på www.borger.dk/familieydelser – her kan du:

  • søge om familieydelser
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • få hjælp til at betjene dig selv på nettet – fx hjælp til at udfylde din ansøgning.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark: