Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Integrationspuljen

Billund Kommunes integrationspulje er igen åben for ansøgninger. Ansøgningsfrist er fredag 10. november 2017.

Billund Kommune annoncerer igen efter ansøgninger til integrationspuljen. Det er beskæftigelsesudvalget i Billund Kommune, der er ansvarlige for puljen. Det er tredje gang i 2017 at der er muligt at søge, og der 23.661 kroner tilbage i puljen.  

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist for denne runde fredag 10. november, og ansøgningerne behandles på efterfølgende beskæftigelsesudvalgsmøde, hvorefter ansøgere får besked. 

Projekter der styrker integrationen

Overordnet er formålet med integrationspuljen at støtte op om projekter, som fremmer integration af borgere med udenlandsk baggrund i samfundet ved at bygge bro mellem dansk kultur, normer og værdier og andre kulturer. Mere konkret er formålet med integrationspuljen at støtte aktiviteter, som retter sig mod minimum én af nedenstående:

 • Fremmer mulighederne for beskæftigelse eller uddannelse
 • Udvikler netværk og relationer på tværs af grupper med forskellige baggrunde og kulturer
 • Bidrager til at udvikle netværk, som fremmer borgere med udenlandsk baggrunds integration i samfundet 

Hvem kan søge?

 • Foreninger som har deres aktiviteter i Billund Kommune
 • Grupper som har deres aktiviteter i Billund Kommune
 • Virksomheder/afdelinger af virksomheder som har aktiviteter i Billund Kommune
 • Institutioner beliggende i Billund Kommune
 • Enkeltpersoner med bopæl i Billund Kommune

Hvad er kriterierne for at få tilskud?

 • At det ikke må være et kommercielt arrangement
 • At aktiviteterne er åbne for alle uanset etniske, national, kulturel eller religiøs baggrund. I særlige tilfælde kan målgruppen være snævrere, såfremt aktiviteterne stadig inddrager borgerne på tværs af etnicitet.
 • At aktiviteten holdes i Billund Kommune eller har en særlig relevans for Billund Kommune
 • At det fremgår at Billund Kommune har ydet støtte

Hvad kan der IKKE gives tilskud til?

 • Aktiviteter der allerede er gennemført
 • Rejser og ophold
 • Lønninger

Efter projektets afslutning:

Der skal indsendes en skriftlig evaluering og eventuelt ske en mundtlig redegørelse til Beskæftigelsesudvalget. I begge tilfælde skal der orienteres om:

 • De opnåede resultater set i forhold til de definerede mål og succeskriterier i ansøgningen
 • Hvordan midlerne er blevet anvendt fordelt på de forskellige udgiftsposter

Hvem har tidligere modtaget støtte?

i 2016 fik følgende foreninger/frivillige støtte til projekter: 

Billund IF Fodbold, Connect Billund, Grindsted Y'Men's club, Vorbasse cykelværksted og Ungdommens Røde Kors, Grindsted. I alt blev der givet 45.000 kroner.

I anden ansøgningsrunde er der givet 10.000 kroner til Grindsted Y'Men's Club. 

Ved tredje ansøgningsrunde fik Grindsted Badmintonklub, Grindsted GIF Fodbold og Kontakten hver 10.000 kroner, mens Banglashoppen fik 15.000 kroner.   

I 2017 er der i 1. ansøgningsrunde givet 22.000 til Kontakten til folkefest, 16.000 til Kontakten til Netværkfamilier og 17.000 til team Giv Håb med betingelse om at midlerne går til borgere med international baggrund bosiddende i Billund Kommune. 

I 2. ansøgningsrunde i 2017 er der givet til:  10.000 kr. til Y´s mens Club til Middag på tværs. 8.000 kr. til GGIF Gymnastik til Integration af piger med anden etnisk baggrund i det danske foreningsliv. 7.415 kr. til Connect Billund til udarbejdelse af hjemmeside og opbygning af netværk til nyankomne til lokalsamfundet. 26.733 kr. til Give-Grindsted Uddannelsescenter, Kvindegruppen - Mama Mia til oprettelse af et kreativt værksted samt børnehjørne.  

Ansøgning

Ansøg om støtte fra Integrationspuljen ved at udfylde og indsende dette skema senest 10. november 2017 

Yderligere oplysninger hos Udvalgsformand Gitte Ottosen på tlf. 23 68 00 91, Hos Mette Roed på telefon 7972 7315 eller hos Inger S. Bønding på telefon 7972 7350.