Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Handicapprisen

Handicaprådet uddeler hvert år en handicappris i forbindelse med FN’s internationale Handicapdag.

Med Billund Kommunes handicappolitik vil kommunen være med til at skabe ligeværd og lige muligheder for alle. Handicapprisen skal sætte yderligere fokus på handicapområdet – og belønne særlige initiativer eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet.  

Prisen uddeles årligt i forbindelse med FN's internationale Handicapdag den 3. december. 

Formål

Handicapprisen har til formål at støtte op om enkeltpersoner, grupper, foreninger eller virksomheder, som yder en særlig indsats for borgere med handicap i Billund Kommune.

Formålet med prisen er at anerkende en bemærkelsesværdig indsats til gavn for mennesker med handicap, for på den måde at sætte fokus på handicapsagen og synliggøre den på en positiv måde. 

Modtager af Handicapprisen 2021

Blev Gaarden Billund og Give Grindsted Uddannelsescenter Kulmosegård Afdeling STU

Kriterier for modtagelse

Prisen er delt i to, og med hver pris følger 10.000 kr., som skal anvendes til fordel for personer med handicap. 

Alle kan indstille lokalt forankrede foreninger, virksomheder eller enkeltpersoner til at modtage den ene pris. Modtageren af den anden pris udpeges direkte af Handicaprådet.

For at modtage handicapprisen er det en forudsætning, at midlerne anvendes til fordel for målgruppen og fortsat udmøntning af handicappolitikken i Billund Kommune.

Følgende kan modtage handicapprisen: 

 • En ildsjæl, der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet
 • En person eller en forening, der har gjort en indsats for at fremme handicappedes muligheder for at deltage i daglige gøremål
 • En virksomhed, som har udnyttet potentialet hos personer med handicap – og har taget initiativ til at handicappede kan arbejde på lige vilkår i virksomheden
 • En sportsklub, som har arbejdet aktivt for handicapidræt i alle aldre
 • En aktivitet, der har stor betydning for handicappede
 • Et byggeri (privat eller offentligt), hvor man har medtænkt adgang for personer med handicap i særlig grad 

Indstilling af kandidater  

Alle borgere i Billund Kommune kan indstille kandidater til modtagelse af Handicapprisen.

For at ansøge om Handicapprisen indsendes en indstillingsformular, som indeholder:

 • Beskrivelse af aktivitet/projekt
 • Begrundelse for ansøgning
  • Det kandidaten allerede har gjort til gavn og glæde for handicappede
  • De forhold/projekter kandidaten vil igangsætte fremadrettet
 • Beskrivelse af hvordan prisen forsat aktiveres for målgruppen
 • Kontaktoplysninger

Anvendelse af midlerne

Der skal aflægges regnskab for anvendelsen af midlerne, som sendes til handicapraadet@billund.dk.

Se Billund Kommunes Handicappolitik her

Uddeling af Handicapprisen 2022

Tid, Sted, Underholdning og Tilmelding : Oplyses i starten af 2022